متر با نمایش نصف و 1/4برای برخی از دلایل غیر قابل توصیف، اندازه گیری بصورت دقیق صورت نمی گیرد و به نزدیکترین عدد صحیح گرد می شوند به همین دلیل طراح با استفاده از LED بر روی متر برای گرفتن اندازه دقیق استفاده کرده است . همچنین با نشان دادن 1/4 ، 1/2 بر روی نوار متر باعث می شود زندگی برای طراحان مد، نجاران حرفه ای، طراحان محصول، مهندسان و معماران آسان تر شود.

تحریریه معماری آرل
مترجم : مسعود فلاح
منبع : http://www.yankodesign.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1726.html