روبان آبی برگزیده رقابت طراحی برج مدرسه معماری دوبیمترجم: نغمه مقصود
"روبان آبی" طراحی شده به وسیله دانش آموختگان "ایوان شیخ" و "علی چن" اولین برگزیده رقابت برج مدرسه معماری "دوبی" گردید. در فاز نخست این رقابت طراحی، شرکت کنندگان می باید برجی برای مدرسه معماری طراحی کنند که در آن، محیط زیست نقش اساسی در آموزش دانشجویان ایفا کند، در ضمن اینکه نمادی به خط آسمان دوبی می افزاید. همچنین ، "روبان آبی" یا برج مدرسه، می باید به عاملی عمودی برای به یاد آوری تیپولوژی مدرسه معماری بدل شود. برای بررسی تخصصی این برج با آرل همراه باشید.
قرارگیری در مجاورت دانشگاه امریکایی در دوبی و تداخل با سیستم عمومی مترو آن، فضای باز اطراف برج را به پروژه بین المللی معماری بدل می سازد تا به عنوان فرصتی برای دانشجویان، به آموزش معماری مدرن همرا با ایجاد نمادی در خط آسمان دوبی به آن دسترسی یابند. در هسته مرکزی "روبان آبی" فضایی برای به نمایش گذاشتن ایده ها دیده شده است، جایی که دانش جویان ایده های خود را برای تشریک مساعی با هم گروهی ها و آموزش آکادمیک و نقد و بررسی طرح هایشان به وسیله اساتید و هم کلاسی هایشان، به اشتراک می گذارند. برج تعریف مجددی از این فضا به عنوان بخش ضروری و اساسی در فضای آموزشی معماری ارائه می دهد که در بسیاری از مدارس موجود و در فضای فیزیکی مشابه آن به حاشیه کشیده شده اند. شکل گیری مدرسه معماری در تیپولوژی برج، متضمن تبدیل تیپولوژی افقی و گسترده در قالب عمودی، فرم پذیری بصری و رعایت مفهوم فیزیکی مقاومت در برابر زلزله می باشد. درهنگام صعود به طبقات بالاتر، فضای نمایش به صورت دوار در اطراف فضای باز عمومی، کلاسها، کارگاهها، سالن کنفرانس و کتابخانه، فضای اداری و بایگانی و آتلیه ها می چرخد ودر نهایت اوج گیری خود به تراس خارجی می رسد. این روش در فضای نمایش دوار تعمیم می یابد و نمای خارجی برج را با نورگیری عملکردی تحت تاثیرقرار می دهد و تصور سمبلیک عموم از فضای آموزشی پیوسته و یکپارچه را ارائه می دهد.

تحریریه معماری آرل
مترجم: نغمه مقصود
منبع: EVOLO.US

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1716.html