تنها 3 روز دیگر تا پایان مهلت ارسال آثار
دبیرخانه مسابقه طراحی مبلمان اداری: علی کریمی، دبیر مسابقه طراحی مبلمان اداری اعلام کرد: "تنها 3 روز دیگر تا پایان مهلت ارسال آثار مسابقه طراحی مبلمان اداری" وقت باقی ست. وی ضمن بیان اینکه احتمال تمدید مهلت ارسال آثار بسیار کم است، از تمامی گروه ها و افرادی که در این مسابقه ثبت نام نموده اند درخواست کرد ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند. مهلت ارسال آثار برای این مسابقه، از 7 اردیبهشت ماه اغاز شده است و تا 30 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. افراد شرکت کننده در این مسابقه در صورتی که در ارسال آثار دچار مشکل شده اند، می توانند با شماره ی 26408519 و یا ایمیل arel_ag@yahoo.com تماس حاصل نمایند.

لیست اسامی افراد و گروه های شرکت کننده در مسابقه طراحی مبلمان اداری

ارسال آثار


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1661.html