موزه تماشایی " تایچونگ"طراحی شده برای بهره برداری کامل از انژی باد
برج انعکاس باد " تایجونگ" توسط معماران " اکسو" طراحی شده است. با تسلط به حوضه رودخانه "تای چینگ"، برج تایوانی بر اکوسیستم مرکزی تایوان، در محدوده کوههای مرکزی تا دریای چین تسلط می یابد. سطح برج پوشیده از 2 میلیون صفحه سبک معلق فلزی است که در برابر باد قرار گرفته اند و مانند 64 پره توربین بادی کار می کنند ،انرزی مورد نیاز ساختمان را تولید و ساختمانی خودگردان و مستقل بوجود می آورند.
نما، صفحات متحرکی را مانند یک بنای یادبود دربستر طبیعت و اقلیم بکر و بی واسطه منطقه به تصویر می کشد. نما سازی پوسته، همبستگی با زیستگاه اطراف خود را هنگامی که باد آنرا متحول می کند وباعث تغییردر فرم آن می شود، به نمایش می گذارد.
برج با 350 متر ارتفاع ، انحراف کمی دارد که اجازه می دهد صفحات صیقلی فلزی به گونه ای قرار گیرند تا باعث انعکاس "تایچینگ" برروی خود شوند. هنگام شب، زمانی که بازدید کنندگان درشهر یا فواصل متفاوت با ساختمان، در برابر این انعکاسات توقف می کنند، برج 2 میلیون پیکسل نور ازچراغهای " ال ای دی "خود را بر روی صفحات عمودی بی شمار روشن می کند تا تصویر متحرک دیجیتال هرم سه وجهی که از سه نقطه مخازن سالن ورودی، یک دفتر کار و یک آینه مقعر نشات می گیرد را بوجود آورد وبرج مابین زمین و راس هرم سه وجهی، شناور می شود.موزه شهر "تایچینگ" که معلق در میانه هرم سه وجهی مانده است، مدلی از کلان شهر ساخت بشر است که در مسیر بناهای تاریخی شهر، نمادهای معماری و چشم اندازی در خارج از شهر است. این ساختمان میزبان افراد و گروهها برای برنامه های آموزشی درباره شهرمذکور، اهداف بدست آمده و روشهای نور پردازی دیجیتالی بر آسمان بوسیله صفحات بازیافتی می باشد.
تکنولوژی بدست آمده، نه تنها به عنوان یک بنای یاد بود ،بلکه به مانند سندی برای اثبات قدرت روشهای مترقی و متهورانه در فرهنگ و دموکراسی عمل می کند. هندسه منظر در طرح اولیه، دیدگاه جدیدی از معماری معاصر را با در نظر گرفتن زاویه دید بازدید کنندگان، منعکس می کند. برج مذکور، هویت دموکراتیک در تایوان را، قدرتمندانه به رخ می کشد ومهارت و توانایی تکنیکی، که هوشمندانه، آگاهی و توانایی گسترش شهری در مرکز کلان شهردیگر، در مرکز تایوان ، با در نظر گرفتن اقلیم آن رابه نمایش می گذارد.


تحریریه معماری آرل
مترجم: نغمه مقصود
منبع: EVOLO.US

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1633.html