پایان مهلت ثبت نام مسابقه طراحی مبلمان اداری - آغار مرحله ی ارسال آثار
دبیرخانه ی مسابقه ی طراحی مبلمان اداری: به نقل از آقای کریمی، دبیر مسابقه ی طراحی مبلمان اداری، مهلت ثبت نام در مسابقه ی طراحی مبلمان اداری، در ساعت 24 جمعه 5 اردیبهشت ماه به پایان رسیده است و اکنون وارد مرحله ی ارسال آثار شرکت کنندگان در مسابقه خواهیم شد. درخواست های ثبت نامی که پس از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و تنها عزیزانی که در مسابقه ثبت نام کرده اند، امکان ارسال آثار خود را خواهند داشت. وی افزود: مرحله ی داوری آثار ارسالی بلافاصله پس از جمع آوری آثار ارسالی انجام خواهد شد. تاریخ داوری آثار ارسالی 5 خرداد ماه تعیین شده است.

وی همچنین درباره شرکت کنندگانی که قبل از شروع زمان ارسال آثار، آثار خود را ارسال نموده اند اعلام کرد، طرح های ارسالی این عزیزان علا رغم رعایت نکردن زمانبندی مسابقه، در بخش داوری شرکت داده خواهد شد. وی اضافه کرد، بزودی آمار کاملی از تعداد شرکت کنندگان در مسابقه اعلام خواهد شد.

تحریریه معماری آرل
دبیرخانه ی مسابقه طراحی مبلمان اداری

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1595.html