شکل گیری برج مسکونی در مجاورت باغ تندیس های المپیک
مترجم: نغمه مقصود
در کنار اسکله ی سیاتل و در مجاورت باغ تندیس های جهانی المپیک ،ساختمان مسکونی جدیدی در حال شکل گیری است. این برج پلکانی، به وسیله " پرکینز+ویل" برای خلق پویایی در عین توجه به ارتباط با باغ مجاور، به عنوان یک مرکزعمومی ، مبتکرانه طراحی شده است.
جهت دریافت گواهی نامه طراحی راهبردی در انرژی و محیط زیست(ساختمان سبز)، طراحی با محیط زیست و قوانین آن تطبیق داده شده است. پوسته چند لایه نما و طراحی متراکم ساختمان، شکلی است که ارتباطات چندگانه، هم درونی و هم برونی فضا را تسهیل می کند. اختلاف و تفاوت پلان ها در نمای جنوبی، تراکم و یکپارچگی آن را میشکند و برش های عمودی، توپوگرافی پلکانی شکل باغ را از یکدیگر مجزا می کند.سایت پروژه، یک بخش اصلاح شده ی صنعتی و غیر قابل کشاورزی می باشد که مستقیما از شمال تا پایین شهر امتداد یافته است. به علت مجاورت با باغ تندیس ها، ساختمان نباید باعث جلب توجه شود و می باید متواضعانه و با سطوح شیشه ای شکل گیرد.
نمای چند لایه دره، حرکت و پویایی مسیرهای پیاده باغ را تقویت می کند. بدین ترتیب، ساختمان به پشت صحنه ای بزرگ برای تندیس های ماندگار مانند "بیداری" اثر "ریچارد سارا " تبدیل می شود.
پوشاندن قسمت ها باز نما با پارچه نازک و جدا سازی آن ها، از عوامل آب و هوایی مانع انعکاس نور خورشید، هم به داخل ساختمان و هم باغ می شود. در نتیجه ی کنترل روشنایی روز و کنترل افزایش دما، مقدار مصرف انرژی در ساختمان بهبود می یابد. طراحی دوره ای عناصر به ساخت و ساز بیشتر در منطقه کمک می کند. باغ همچنین دارای مسیر پیاده روی برای دسترسی به اسکله می باشد. حجم متراکم ساختمان برای عبور مسیر پیاده روی یک قدم عقب نشینی می کند و حالت مخروطی شکل ساختمان در 8 و 10 طبقه، در ساعات بعد از ظهر، مقدار سایه را در باغ افزایش می دهد. همچنین 100 واحد مسکونی غیر موازی، چشم اندازی از مرکز شهر سیاتل و خلیج " الیوت " و یک شاهکار هنری در معرض دید قرار می دهد.


تحریریه معماری آرل
مترجم: نغمه مقصود
منبع: EVOLO.US


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1592.html