طراحی داخلی بانک ملت تراکمه - استان گلستان
تیم طراح : گروه معماران آرل
کارفرما : بانک ملت
موقعیت : تراکمه ، گلستان
سال اجرا : 1392
متراژ : 163 مترمربعمنبع : معماری آرل


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1583.html