هنر پرتره و معماری: فدریکو بابینا


فدریکو بابینا، تصویرگر و هنرمند مشهور، آخرین پروژه ها و کارهای خود را منتشر کرده است. وی به ارائه آثار هنری از 33 معمار مشهور و کارهای جذاب آنان پرداخته است. معماران بزرگی همچون زاها حدید که برخی آثار خود را بر اساس فلسفه و آثار مالویچ خلق کرده اند ، بابینا نیز با توجه به این رویکرد از آثار بزرگ معماری، در تصویرگری و ارائه آثار خود، استفاده کرده است. با توجه به الهام پذیری یک هنرمند نسبت به پروژه های یک معمار، می توان چنین کاری را یک حرکت خلاقانه و ابتکاری در عصر مدرن هنر و معماری نامید.از نکات جالب و قابل توجه این پرتره ها، شباهت صورت خود معماران و استفاده از اشکال به کار رفته در پروژه های آنان در این خلاقیت هنری بوده است.
فدریکو بابینا اظهار داشته : هدف از خلق چنین آثاری نشان دادن شباهت، هویت، و خلق و خوی شخصیت از طریق زیبایی شناسی در آثار معماری بوده است.

تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1523.html