معماری و طراحی داخلی: خانه ای برای یک عکاس
معماری و طراحی داخلی این خانه ی مسکونی که در Pontypridd قرار دارد، توسط گروه معماری Hyde+Hyde انجام شده است. طراحی این خانه مطابق سلیقه و درخواست یک هنرمند عکاس انجام شده است. با آرل همراه باشید.شما هم عکاس بودید همچنین خانه ای را درخواست می کردید؟

منبع: CONTEMPORIST
تحریریه معماری آرل


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1509.html