رنگ در تركيب بندي عكس
نور حقیقتی بدیهی است؛ آنقدر بدیهی که گویا انگار نه انگار پاره ای از جهان ماست و ما همواره بدان بی توجهیم. نور برای عامه انسانها پدیده ای بی اهمیت به نظر می رسد.
نور با نمایان ساختن پیرامون برای ما دریچه ای می گشاید که بواسطه آن بافت را بشناسیم، رنگ را، شکل، فاصله و ابعاد را. در واقع این خصیصه ي نور، در زندگی روز مره ما سبب می شود تا تعاملی پویا با جهان گرداگرد خویش داشته باشیم.
شیوه ی تابش نور به یک صحنه، به یک گل، به یک چهره، اهمیت غیر قابل انکاری در تحریک احساسات ما دارد. نحوه بازتاب نور ها، رنگ ها و سایه ها در یک تصویر، تصویری که به چشم می بینیم، می تواند به روح ما احساس آرامش، نشاط، يا خشم، سستی، مریضی و کسالت دهد. با نگاه هنرمندانه از این منظر، می توان بداعتی در فن بیان هنری یافت؛ بداعتی که با تسخیر عاملی ظاهرا بی تأثیر در محیطِ پیرامون، تمامیت مخاطب را به چالش می کشاند.

شناخت صحیح ماهیت نور موجب آشنایی ما با لطافت دنیای رنگ و بافت می گردد؛ دنیایی که هیچ حد و مرزی برای سیر در آن نمی توان یافت.

ماهیت نور و رنگ در هنر عکاسی پدیده ای پیچیده و کاملا فنی است، فی المثل با این چالش برخورد کرده ایم که از صحنه ای تصویری رنگی می گیریم اما وقتی تصویر را می بینیم دچار یأس می گردیم چون مثلا رنگ خاصی که مد نظر ماست در یک صحنه، رنگی نیست که می بایست باشد، یا تصویر فاقد آن برجستگی ها و عمق میدان لازمی است که ما به چشم، آنها را در صحنه دیده ایم و این موضوع درد ناک است.

این پدیده از تفاوت مکانیسم دید در چشم انسان و مکانیسم ثبت تصاویر در یک دوربین سر می زند. دوربین تصویری را ثبت می نماید که برای آن ابزار قابل درک و ملموس است؛ نه آنكه ما فرمان داده ایم. مثلا طیف مرئی نور برای چشم انسان حتی از انسانی به انسان دیگر متفاوت است در حالی که برای یک دوربین در هر شرایطی طیف مرئی بازه ای مشخص و ثابت دارد، رنگ هایی به چشم های ما مي آیند که دوربین در حالت عادی قادر به ثبت آن ها نیست اما با شناخت ماهیت نور و رنگ می توان به جایی رسید که عکاس پدیده ها را چشم نواز تر از واقعیت ثبت نمايد.

به هر حال نور و رنگ دو پدیده ی کاملا فنی در عکاسی هستند که از قوانین و المان های فیزیکی خاص خود پیروی می کنند. هر چند می توان با آزمون و خطا به علم نانوشته ای در ثبتِ درستِ وقایع رسید، اما این راه بسیار دشوار است و می بایست تجربه ای از شکست های پیوسته را پشت سر گذاشت. شناخت ماهیت نور و رنگ، این دو پدیده ی همیشه با هم، برای یک هنر مند عکاس، به زبان عامیانه از نان شب واجب تر است، چرا که این خلأ، بدون شناخت، هرگز برای یک عکاس قابل تنفس نمی شود.

در این جستار سعي را بر اين مبنا گذاشته ايم که مخاطب با خواندن این مقاله، به صورتی عامیانه با مفاهیم بی منتهای نور، رنگ و ترکیبی از این دو، مانند کنتراست، تونالیته و چرخه رنگ، آشنایی پیدا کند. امیدواریم توانسته باشیم در این امر رضایت خاطر شما مخاطبان عزیز را همراه سعی خویش نماییم.

مختصر يادآوري از تئوري رنگ

فيزيك رنگ
با اينكه تئوري رنگ قرن هاست كه در هنر مورد بحث و تحقيق قرار گرفته، در دنياي عكاسي بحث تقريبا جديد و ارزشمندي است.
با هم مروری به دانش خود از علم فيزيك خواهيم داشت؛ مغز به كمك چشمها طول امواج الكترومغناطيسی که در محدوده طيف مرعي قرار دارند را تفسير مي كند، که به آن رنگ مي گويند. رنگ هاي مرعي به طور تقريبي، بين 400 تا 800 نانومتر (با طول موج ها و رنگ هاي مختلف) واقع شده اند. درست مثل طيف رنگ هاي يك رنگين كمان. اين طيف را به 7 رنگ مي توان تقسيم کرد كه طول موج تقريبي براي هريك از رنگ ها به شرح زير است:هر رنگ می تواند در محدوده طيف خود متفاوت باشد؛ (هم از لحاظ ساچوريشن و هم روشني و تيرگي)، بطوری که گفته مي شود چشم انسان قادر است بیش از 10 ميليون رنگِ متمايز را تشخیص دهد.

چرخه رنگ1


تئوري رنگ، هنرِ تركيب رنگ هاست؛ به نحوي كه به تاثير مطلوب برسيم. در تئوري رنگ، معمولا از چرخه رنگ صحبت به ميان مي آيد. چرخه رنگ همان طيف رنگ است (شکل فوق) كه به صورت دايره وار قرار گرفته، به نحوي كه دو سر بنفش و سرخ به هم وصل شوند و از آن، براي نشان دادنِ ارتباط و تركيب رنگ ها استفاده مي شود. در اين چرخه، رنگ ها به صورت طيفي پيوسته قرار دارند، اما براي درك بهتر، می توان آن را به 12رنگ تقسیم کرد. حفظ كردن آرايش چرخه رنگ به ما كمك مي كند تركيب هاي رنگي مطلوب تري داشته باشيم و نکته حائز اهميت آن است که از نحوه تركيب رنگ ها مي توان احساسات و واكنش هاي متفاوتي را (چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم) بوجود آورد.

رنگ هاي اوليه (درجه اول)2

3 رنگِ قرمز، آبی و زرد در چرخه، رنگ هاي اوليه هستند. ساير رنگ ها، از تركيب این 3 رنگ بوجود مي آيند. در صنعت چاپ، رنگ هاي اوليه سايان، مژنتا و زرد هستند كه از آن با نام cmyk ياد مي شود.
(k نماينده رنگ سياه است.)
سيستم افزايشي (تركيب نور) 3RGB
اگر به صفحه مانيتور يا تلويزيون دقت كنيم خواهيم ديد كه هر رنگ، از نقطه هاي قرمز، آبي و سبز بسيار كوچكي تشكيل شده که به آن سيستم افزايشي مي گويند. از ترکیب 100 درصدی این 3 رنگ، سفيد حاصل مي شود.

سيستم كاهشي (تركيب رنگ) 4CMYK
همان طور كه پيشتر گفتيم رنگ هاي اوليه در صنعت چاپ سايان، مژنتا و زرد هستند كه سيستم كاهشي رنگ نام دارد. اين اتفاق زماني مي افتد كه رنگ هيچ رنگي از (رنگ) خودش ساطع نكند بلكه رنگ هاي پيرامونش را بازتاب كند. در اين سيستم وقتي همه ي رنگ ها با هم تركيب شوند، رنگ سياه حاصل مي شود.

رنگ هاي ثانويه/ تركيبي (درجه دوم)5
رنگ هايي هستند كه از تركيب رنگ هاي اوليه بوجود مي آيند.
(رنگ هاي ثانويه همان رنگ هاي اوليه صنعت چاپ در سيستم كاهشي رنگ هستند.)
زرد + قرمز = نارنجي
قرمز + آبي = بنفش
آبي + زرد = سبز

رنگ هاي گروه سوم (درجه سوم)6
رنگ هايي هستند كه بين رنگ هاي گروه اول و دوم (شكل زير) قرار دارند.

اصطلاح هاي رنگ ها:

Hue
Hueتقريبا معادل واژه "رنگ" است. قرمز، سبز، آبي، زرد و نارنجي تعداد كمي از مثال هاي آن هستند. Hهاي مختلف، طول موج هاي متفاوتي در طيف رنگ دارند.

Value
Valueسنجش روشني يك رنگ است. هر چه يك رنگ روشن تر باشد،V بالاتري داشته و نور بيشتري ساطع مي كند. براي مثال زرد روشن از آبي تيره روشن تر است، بنابرين vبالاتري دارد. يك راه خوب براي درك مقادير مختلف رنگ ها آن است كه به نسخه سياه و سفيد آن دقت كنيم.

Tint & Shade
Tint & Shadeچگونگي تفاوت يك رنگ با Hاصلي اش هستند. اگر به رنگی سفيد اضافه شود، نسخه روشن تر، Tآن رنگ خواهد بود و از طرف ديگر، اگر سياه به آن رنگ اضافه شود، نسخه تيره تر Shآن رنگ خواهد بود.

Saturation
Saturationرا مي توان شدت رنگ ناميد و در واقع سنجش آن است كه رنگ چقدر متفاوت تر از خاكستريِ خالص است. Sارتباطي به روشنايي و تيرگي ندارد بلكه نشان می دهد که چقدر رنگ قوي يا كمرنگ است. (ساچوريشن يك رنگ دائمي نيست بلكه بسته به محيط پيرامون و درصد روشنايي كه رنگ در آن ديده مي شود، در تفاوت است)

تركيب رنگ ها:
تركيب رنگ تقريبا مهم ترين و سخت ترين بخش تئوري رنگ است. اين هميشه به قضاوت شخصي ما وابسته است كه تركيبي از كدام رنگ ها را در کنار هم داشته باشيم؛ هر چند راهبردهايي وجود دارند كه به ما كمك مي كنند تركيبي از رنگ هايي داشته باشيم كه با هم جذابتر به نظر برسند و چشم آنها را بيشتر دوست داشته باشد.


رنگ هاي آنالوگ (مشابه)7عكس: عليرضا فيزابي

هر رنگ با هر يك از رنگ هاي دو طرفش در چرخه 12 قسمتي رنگ، يا هر دو رنگي كه در دو طرف يك رنگ واقع مي شوند، رنگ هاي آنالوگ (مشابه) هستند. مثلا زرد و نارنجي، نارنجي و قرمز، زرد و سبز. معمولا طرح رنگ هايي از اين دست در طبيعت ديده مي شود. منظره اي كه در آن از رنگ هاي آنالوگ استفاده شده، آرامش و حس هارموني بيشتري دارد. به عبارتی ساده تر ، هارموني مشابه وقتي است كه در چرخه رنگ (12 قسمت) هر رنگ با رنگ كناري خود تركيب شود. مثل زرد و سبز، زرد و نارنجي.


رنگهای مکمل8
(عكس هاي مربوط به رنگ هاي مكمل، در بخش تضاد رنگ ها آمده است.)
رنگ هايي هستند كه در چرخه رنگ دقيقا مقابل هم قرار گرفته اند. اين رنگ ها كاملا با هم در تضادند و شات هاي مهيج تر و زنده تري را ترتيب مي دهند. اغلب استفاده از اين رنگ ها به عنوان رنگ هايلايت مطلوب به نظر مي رسد.

رنگ هايلايت
رنگ هايلايت زمانی استفاده می شود که بخواهیم بر موضوعی تاکید داشته باشیم و معمولا در تضاد با رنگ هاي اوليه و ثانويه به كاربرده مي شود؛ البته بايد با اعتدال استفاده شود. در اين موارد معمول آن است كه از رنگ هاي مكمل استفاده شود.


رنگ هاي انشعاب مكمل9


عكس: محمدرضا مؤمني

رنگي است كه در تقابل با 2 رنگ آنالوگ باشد. مثلا قرمز و 2 تن رنگ سبز و آبي. اين نوع از تركيب رنگ به عكس كنتراست ويژه اي مي بخشد؛ هر چند به قوت رنگ هاي مكمل نيست و البته هارموني بيشتري نسبت به رنگ هاي مكمل ايجاد مي كند.


رنگ هاي 3 تايي (ثلاثي)103 رنگي هستند كه مسافت يكساني نسبت به هم در چرخه رنگ دارند. وقتي عكسي رنگارنگ و در عين حال متعادل مي خواهيم، بهتر است از اين نوع تركيب بهره بگيريم. به طور كلي می توان گفت كه خطر استفاده از رنگ هاي محدود، كمتر از استفاده از تعداد زيادي از رنگ هاست. هرچه از تعداد بيشتری رنگ استفاده کنیم موجب می شود كادر عكسمان شلوغ تر شود، چشم ها خسته شوند و مخاطب سر در گم شده و سخت تر پيام عکاس را را دريافت كند. در اين مواقع يكي از رايج ترين قوانين استفاده از تركيب 3 رنگ است.


تضاد رنگ:


عكس: Hien Nguyenعكس: Sompob Sasismitعكس: سيد مصطفي زمانيعكس: فؤاد ميرزاييعكس: unknown artistعكس: unknown artistعكس: unknown artist

تضاد رنگ (hue) به تركيب هاي رنگي چرخه رنگ مربوط مي شود. تركيب رنگ هاي مشابه يا آنالوگ، تضاد رنگي كمتر و تركيب رنگ هاي مكمل، تضاد رنگي بيشتري دارند. تضاد همچنين به رنگ هاي سرد و گرم مربوط مي شود.


رنگ هاي سرد11


عكس: سيد ولي شجاعي لنگري

"محور زرد/ بنفش بر روي دايره رنگي، حدي را مشخص مي سازد كه رنگ هاي گرم را از رنگ هاي سرد جدا مي كند."12 رنگ هاي زرد، زرد-سبز، سبز، آبي-سبز، آبي، آبي-بنفش، و بنفش جزو رنگ هاي سرد هستند. چشم انسان رنگ هاي سرد را دور تر مي بيند. بنابرين رنگ هاي سرد همچون سبز و آبي بيشتر نقش زمينه اي به خود مي گيرند و اغلب به عنوان پس زمينه هاي موفق به كار گرفته مي شوند.

رنگ هاي گرم13


عكس: حسين خسروي

رنگ هاي نيمه راست دايره رنگي (محور زرد بنفش)، زرد، زرد-نارنجي، نارنجي، قرمز-نارنجي، قرمز، قرمز بنفش و بنفش در شمار رنگ هاي گرم هستند. چشم انسان رنگ هاي گرم را نزديك تر مي بيند. رنگ هاي گرم برجسته تر اند و در پيش زمينه واقع مي شوند.
رنگ هاي خنثي14

رنگ هاي سفيد، سياه، خاكستري، فيلي، قهوه اي روشن مايل به زرد و خاكستري (بژ)، خاكستري مايل به قهوه اي جزو رنگ هاي خنثي هستند.(رنگ هاي خنثي نيز خود به گروه گرم و سرد تقسيم مي شوند.)

تضاد tintو shadeو تضاد saturationهم مي توانند انواع ديگري از تضاد باشند.


عكس: عليرضا فيزابي

از شيوه هاي ديگر تضاد رنگي، به جز استفاده از رنگ هاي متضاد و مكمل، اين است كه رنگ های روشن مثل زرد تخم مرغی را با يك پس زمينه ی تكرنگ همان رنگ مثل زرد لیمویی بياوريم. حتي يك رنگ هم مي تواند موثر واقع شود.

رنگ در عكس


عكس: حميدرضا پايدارفرعكس: فؤاد اشتريعكس: unknown artistعكس: unknown artistعكس: unknown artistعكس: unknown artist


از رنگ ها مي توان براي قوت بخشيدن به تركيب عكس، يا به خودي خود به عنوان موضوع عكس استفاده كرد. رنگ ها بر احساسات ما تاثير مي گذارند؛ مي توانند احساسات را نمايش دهند يا حتي آن را تحريك كنند. عکاس می تواند با استفاده از رنگ، درعكس ايجاد تعادل، تضاد، تنش و يا هماهنگي كند. نحوه قرارگيري رنگ در عكس مي تواند يك شات را ارزشمند سازد يا به كل از هم بپاشاند. بهره صحيح از رنگ می تواند عناصر را پويا تر نشان دهد كه براي چشم خوشايند تر و جذاب تر خواهد بود. دانستن کمی تئوري رنگ و مدیریت آن، می تواند عكس هايمان را مطلوب تر کند.
Mitchell Kanashkevich با تاكيد بر اهميت رنگ در ايجاد حس، بيان كرد: رنگ است كه مي تواند به يك اثر حسي پر شور و هيجان، با طراوت، مرموز، يا حتي غمناك و افسرده بدهد. برای مثال، رنگ هاي گرم روشن به عكس انرژي، هيجان و شور مي دهند و البته اگر نادرست به كار گرفته شوند به كلي چشم را از نقطه توجه بر مي گيرند.عكس: unknown artistعكس: علي اصغري

(روانشناسی رنگ ها ما را در فهم بيشتر اين مقوله كمك مي كند.)
همانطور که می دانیم، نور و شرايط نوري بر رنگ تاثير مي گذارد و باید سعي كنيم از آن، نهايت استفاده را براي شكل گيري رنگ ها داشته باشيم.راه هايي براي كنترل رنگ وجود دارد که از مهم ترين آن می توان به زمان عکاسی (اينكه چه زماني از شبانه روز را به عكاسي اختصاص دهيم) اشاره كرد. اهميت تركيب بندي از موارد مهم دیگر كنترل رنگ است. مي توان رنگ هاي مشخصي را در قاب قرار داد و بعضي ديگر را حذف كرد. مي توان از زاويه اي مناسب طوری به رنگ ها نگاه كرد كه ريتم و الگوي خاصي را بوجود آورده اند.عكس: unknown artist

تمامی مطالب بیان شده از مواردي است كه قبل از شات زدن كنترل مي كنيم و البته مواردي هم پس از شات (در مرحله پردازش عكس) براي كنترل و تغيير رنگ اعمال مي شوند.
از علل ديگر كنترل رنگ علاوه بر اهميت آن در ايجاد حس، استفاده از رنگ در روايت (تصويري) داستان است. باید بدانيم چشم را به كدام نقطه از عكس (كدام بخش داستان) جذب كنيم و نگه داريم.
بزرگترين اشتباه در استفاده از رنگ ها اين است كه تصور كنيم هر چه بيشتر از آنها استفاده كنيم بهتر عمل كرده ايم. خصوصا رنگ هايي كه قوي تر و برجسته ترند، يا اينكه ترتيب خاصي دنبال نمي كنند و نامنظم هستند، معمولا منجر به عكس هايي نامطلوب مي شوند و نگاه مخاطب را گيج مي كنند.
زماني فكر مي كرديم كه هر چه بيشتر قاب عكسمان را با رنگ ها پر كنيم اثر دراماتيك تري خلق كرده ايم اما در واقع چنين نيست. استفاده از رنگ هاي متناقض و رنگ هايي كه با هم در رقابتند، مثل اين است كه نقاط توجه بسياري در عكس داشته باشيم و چشم دقيقا نداند كه كجا بايد تمركز كند. ما در دنياي واقعي، قادريم چيزها را پردازش كنيم، كم كنيم يا از صافي خود عبور دهيم تا بر چيزهايي كه دوست داريم تمركز كنيم (دقيقا مثل شامل ساختن رنگ ها در قاب عكس) و اينگونه جهان اطراف خود را درك كنيم. در مورد يك عكس بايد گفت عكاس نقش صافي را ايفا مي كند و مخاطب را از شر هر چيز اضافي كه به روايت داستان كمكي نمي كند خلاص مي كند. اگر اين صافي به خوبي عمل نكند، اگر رنگ هاي زيادي كه نقش خاصي را در روايت عكس (شرح يك لحظه براي مخاطب) ايفا نمي كنند وارد فريم عكس شوند، نتيجه، چيزي جز آشفتگي نخواهد بود و پيام عكاس از دست مي رود. پس بهتر است از يك رنگ برجسته (يك نقطه توجه) در كادر استفاده كنيم. در نظر داشته باشيم كه رنگ موضوع عكسمان بايد بر كل عكس حكمفرما باشد و الا رنگ هاي عناصر ديگر عكس بر آن مسلط مي شوند.
اينكه يك رنگ را از ساير رنگ ها جدا كنيم در خلق يك اثرِ مهيج، بسيار اهميت دارد. استفاده از يك لنز تله فوتو يا لنز زوم به ما اين اجازه را خواهد داد تا بخشي از منظره را كه رنگ جذابي دارد جدا سازيم. روش ديگر استفاده از گام هاي خودمان است. زاويه شات زدن را تغيير دهيم تا رنگ از پيرامونش جدا شود. نزديك شدن به سوژه به ما كمك مي كند بتوانيم رنگ هايي را كه با هم جذاب تر به نظر مي رسند، با هم تركيب كنيم؛ رنگ هاي متضاد و مكمل.


رنگهایی پیشرو (فعال)15 و پسرو (منفعل)16رنگ هايی که در محدوده گرمِ طيفِ رنگ قرار دارند، اصطلاحا رنگ هاي پيشرو و فعال نامیده می شوند. خصوصیت اصلی این رنگها برجسته بودن آنهاست؛ معمولا در پيش زمينه عكس قرار مي گيرند و اينكه می توانند ذهن را در نگاه اول متوجه خود سازند.عكس: Lazy Vladعكس: علي اصغر ابراهيمي


مثلا رنگ قرمز تقريبا هميشه رنگ غالب در عكس است. اگر در پيش زمينه ی عکس مان عنصر قرمز رنگي داشته باشيم، به عكسمان عمق بیشتری مي دهد. حتما تا بحال با عكسي مواجه شده ايد كه رنگ قرمز بسيار كمي در آن به كار گرفته شده، اما همان مقدار کم نیز بر كل عكس حاكم بوده.عكس: حميده سليم نژاد

رنگ نارنجي و زرد هم تقريبا همين تاثير را دارند البته نه به شدت رنگ قرمز. مثلا رنگ زرد به پس زمينه اي است كه براي آن در نظر گرفته مي شود، وابسته است. مسلما اين رنگ بر روي يك پس زمينه سياه بسيار برجسته تر از يك پس زمينه سفيد است. پس مراقب باشيم رنگ ها در خدمت عكس ما باشند نه آنكه آن را خراب كنند.عكس: ياسر زهري

رنگ هايی که در محدوده سردِ طيفِ رنگ قرار دارند، اصطلاحا رنگ هاي پسرو و منفعل نامیده می شوند.اين رنگ ها پس زمينه را بيشتر دوست دارند و به همين علت است كه رنگ هاي سردِ سبز و آبي پس زمينه هاي بسيار موفقي را ترتيب مي دهند و به رنگ هاي ديگر قدرت مانور و مطرح شدن مي دهند. بخش وسيعي از آسمان آبي و تپه هاي مواج سبز رنگ، مورد مناسبي هستند تا از آن بهره ببريد.عكس: علي اصغري

البته همان طور كه مي دانيم، قوانين تنها راهبرد هايي هستند و اين هنر عكاس است كه با دانش و آگاهي و هدفمند، قوانين را نقض كند.عكس: مقداد عباسي حصوري


کنتراست
كنتراست همان تضاد روشنایی رنگ است. وقتی کنتراست بالا می رود یعنی تونالیته ی کمتری از رنگ های هم خانواده یا میان طیفی در اختیار ماست، رنگ ها به سمت طیف های سرد تر و یا گرم تر سوق یافته اند.تونالیته
تونالیته مفهومی شبیه به کنتراست است اما با این تفاوت که هر چقدر تونالیته ی یک طیف با کنتراست مشخص، غنی تر باشد، آن طیف چشم نواز تر است؛ مثلا به تصویر زیر دقت کنید؛درواقع با کنتراست معقولی روبرو هستیم چون تنالیته به قدری غنی است که مرز بین رنگ ها برای ما قابل تشخیص نیست اما در عکس بعد تنالیته فقیر تر است در حالی که کنتراست مقدار بالا تری نسبت به تصویر قبل دارد.همانگونه که مشاهده می نمایید در کنتراست بالا تر، رنگ، غنای خود را از دست می دهد و در واقع رنگ ها از لحاظ نوری به دو دسته ي لایت ها و سایه ها تقسیم شده اند و اثری از مید تون ها نیست.
و در پايان، بحث پيرامون مبحث رنگ، بسيار پيچيده است و مطالب حاضر تنها مختصري از اين موضوع بودند. اميدواريم كه از خواندن اين مطلب لذت برده باشيد و اين شروعي باشد براي مطالعات بيشتر همه ما در اين زمينه. با سپاس.

گردآوري: فرزانه سليمي فر1. color wheel
2. primary colors
3. additive color system
4. subtractive color system
5. secondary colors
6. tertiary colors
7. analogous colors
8. complementary colors
9. split complementary colors
10. triad colors
11. cold (cool) colors
12. رنگ در عكاسي، هارالد مانته، ترجمه پيروز سيار، ص 56
13. warm colors
14. neutral colors
15. advancing (active) colors
16. receding (passive) colors

منبع : بازنوشت از باشگاه عکاسان جوان
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1458.html