طرح های ارائه شده برای برج مخابراتی Canakkaleهمانطور که مسئولان شهر کاناکاله ترکیه پیش تر اعلام کردند، شرکت طراحی IND + نیروگاه کاناکاله برنده مسابقه طراحی برج مخابراتی صد متری در منطقه کاناکاله در غرب ترکیه شده است. از طرح های بارز ارائه شده می توان به طرح سو فوجیموتو معمار ژاپنی، و Snohhrta، و فرناندو رومرو اشاره کرد که نظر داوران را با طرح های ساختارشکن خود جلب کرده اند.


رتبه اول: شرکت طراحی IND


رتبه دوم: snohetta


رتبه سوم: AL_Aپروژه های برگزیده
 


تحریریه گروه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1430.html