آپارتمان مسکونی سه‌واحدی سمنان
معمار: مهندسان مشاور منظر . بوم . نقش (شهاب میرزاییان مهابادی)
موقعیت: سمنان، ایران
تاریخ: 1391
مساحت: 1000 مترمربع
وضعیت: در حال ساخت
کارفرما: آقای دکتر فرخی
تیم طراحی: محسن خان‌محمدی، امیرسیاوش قربانی، علیرضا هوبخت
سازه: جامی
تاسیسات الکتریکی: محمد بزرگ‌نیا
تاسیسات مکانیکی: مهدی برقی
اجرا و نظارت: محمود داراییخواسته کارفرما، طراحی یک بلوک آپارتمانی سه‌واحدی، در سه طبقه، در زمین شمالی بود. در تبادل نظر با کارفرما مشخص شد که یکی از این واحدها برای اقامت مهمان‌هایی است که از شهرهای دیگری می‌آیند و از طرف دیگر، ایجاد ارتباط فضایی عمودی در یک واحد (به شکل دوبلکس) و نمایش پلکان در فضای داخلی نیز برای کارفرما مطلوب است. بر همین اساس، سه واحد مجزا، با ساختار فضایی متفاوت، بر اساس خواسته کارفرما شکل گرفت: نخست، واحد تریپلکس، برای اقامت کارفرما، دوم، واحد دوبلکس، برای اجاره یا استفاده به عنوان نمایشگاه تجهیزات پزشکی یا مطب دندانپزشکی و سوم، واحد اقامت مهمان.برای استفاده بهینه از فضا و همچنین دسترسی به نور، واحدهای دوبلکس و تریپلکس به گونه‌ای در دل یکدیگر قرار گرفته‌اند که هر کدام قابلیت استفاده از نور و نیز استفاده از نمای اصلی را داشته باشند و اتاق‌های خواب هر واحد در مجاورت نورگیر پشت ساختمان باشد. واحد سوم نیز در ارتباط با واحد تریپلکس، در طبقه سوم جانمایی شده است.در هسته مرکزی ساختمان‌، پله‌های ارتباطی داخلی واحدهای مجزا به گونه‌ای استقرار یافته است که در واحد دوبلکس، سبب جدایی عرصه خصوصی و عمومی در دو طبقه می‌شود و در واحد تریپلکس، یک گشایش مرکزی، سه طبقه تریپلکس را در یک نیم‌طبقه (هال) به هم پیوند می‌دهد.منبع : http://iranian-architect.ir
تحریریه گروه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1419.html