نور و طراحی خلاقانه مرکز فرهنگی باربیکنطراح: Momentom
سال اجرا: 13 فوریه الی 1 جون 2014
عنوان پروژه: منحنی

مرکز فرهنگی و هنری باربیکن لندن در بریتانیا، طرح استودیوی جدید خود را راه اندازی کرده است. برنامه این طرح با در خواست کارفرما که در سال 2006 آغاز شده بود و برنامه ای ویژه برای طراحی فضای دوار پشت سالن کنسرت را در نظر گرفته بود. در پاسخ به این درخواست، تیم طراحی با یک حرکت خلاقانه و زیبا، با عناصری ساده مانند: نور و صدا، این بخش از مجموعه را طراحی کرده است. تیم طراحی، الگوهای نورانی را به وسیله اشکال ساده هندسی شکل داده اند و تفاوت زیادی را نسبت به تعبیه نور به صورت معمول خلق کرده اند. با ایجاد سایه و تشعشع نور ، جو فضا را بسیار متفاوت نموده و بازدیدکننده را به فضا دعوت می کند. بازدیدکنندگان با توجه به موسیقی موجود در فضا و تأثیر بصری نور، تحت تأثیر فضای داخلی قرار میگیرند.


تحریریه گروه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1387.html