مرکز فرهنگی و هنری Liyama


گروه معماری Kengu Kuma و همکاران طرح یک مجتمع فرهنگی کوچکی و پیچیده ای را که از دو سالن و یک مرکز آموزشی تشکیل شده، در ژاپن ارائه کردند. معماران این طرح، توقع دارند که این مرکز بتواند بازدهی مالی مناسبی را برای این منطقه به همراه داشته باشد. این طرح می تواند به عنوان یک چم انداز معماری برای و فرهنگی در شهر لیاما (Liyama) در نظر گرفته شود، به طوری که در هماهنگی با شهر به وجود آمده است. سه فضای اصلی در پلان این مجموعه به طور مستقل جدا شده اند و با خیابان و گذرهای اصلی ترکیب شده اند.این مجموعه فرهنگی با کاربری های مختلف اعم از: سالن اجتماعات، آمفی تئاتر، و سینما مورد استفاده قرار میگیرد. افتتاح این سالن می تواند باعث رشد و ارتقاء سطح فرهنگی این منطقه باشد. با توجه به برنامه ریزی های موجود، این پروژه در سال 2014 خاتمه می یابد. علاوه بر این، پیش بینی های موجود توسط کارشناسان نشان دهنده ی رشد بازدید کننده و همینطور نیاز به حمل و نقل بیشتر در این شهر می باشد. علاوه بر این، گروه معماری Kengo Kuma برنامه ای برای طراحی احیای خیابان های نزدیک به پروژه، با توجه به معماری پایدار را دارد.

تحریریه گروه معماری آرل
 

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1362.html