طراحی نیمکت های نوآورانه
گروه طراحی Les Ateliers Guyon، نیمکت هایی خلاقانه برای پارک کنار رودخانه ی Lawrence واقع در شهر Verchères کانادا، طراحی نموده است. با آرل همراه باشید.


منبع : CONTEPORIST
تحریریه گروه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1343.html