سالن آمفی تئاتر گروه زیبایی selfridges
گروه selfridges برای طراحی داخلی این آمفی تئاتر از رم کولهاس از گروه OMA کمک گرفته اند. این آمفی تئاتر 72 نفره، برای برگزاری Show های این گروه زیبایی به کار گرفته خواهد شد. این آمفی تئاتر در لندن قرار دارد و یکی از دلایل سپردن این کار به معمار معروفی همچون رم کولهاس، تبلیغات پیش از شروع به کار می باشد.کف اطراف این آمفی تئاتر با یک الگوی خطی ریتمیک پوشانده شده است.
تحریریه گروه معماری آرل
منبع : DESIGNBOOM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1340.html