طراحی نیمکت های خلاقانه برای فضای اداری
این نیمکت های خلاقانه توسط گروه معماری Deep برای یک اداره در پکن چین انجام شده است.منبع : CONTEMPORIST
تحریریه گروه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1250.html