خلاقیت خط کشی عابر پیاده شهر بالتیمور

تحریریه معماری آرل
به عنوان یک علاقمند منظر شهری ، خلاقیت بکار رفته در باسازی خط کشی عابر پیاده توسط هنرمند Paul Bertholet توجه شما را جلب خواهد کرد. در هنگام عبور از خط عابر پیاده حتما ذهن رهگذران درگیر خواهد شد و حس شادی و خوبی به آنها القا کرد. اولین طرح این هنرمند کشیدن یک زیپ بزرگ همانطور در تصویر مشاهده می کنید بوده است. با آرل باشید ....
تحریریه معماری آرل
منبع : گروه معماری آرل ، http://freshome.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1195.html