شهرهای گران، کشنده خلاقیت

تحریریه معماری آرل
شهرهایی مانند: نیویورک، سانفرانسیسکو، لندن و پاریس جزء شهرهایی به شمار می روند که هزینه نگهداری و زندگی در آنها سر به فلک کشیده شده، و بسیار سخت می توان به این شهرها مهاجرت کرد. در واقع زمانی می توان در چنین ابر شهرهایی زندگی کرد که خود در آن متولد شده باشید. با توجه به گسترش جمعیت شهر ها و شهرنشینی، و مهاجرت به سوی شهر های بزرگ، عملکردگرایی به مرور زمان، به خلاقیت ترجیه داده شده است. یکی از دلایل اصلی این امر، افت بعد معماری در شهر های کوچک است. به طوری که تمام ارگان های دولتی، سیاسی، فرهنگی و هنری، فقط در شهرهای مرکزی و پایتخت ها مورد توجه قرار گرفته و عموماً چنین مراکزی، کمتر در شهرهای فرعی مورد توجه قرار می گیرد.
این مشکل، غیر از جوامع غربی، در کشور خودمان نیز به یک معضل تبدیل شده است. معماری و شهرسازی در تهران، با فاصله ای تقریباً زیاد، نسبت به سایر شهرها، سبب افت معماری و خلاقیت در شهرهای دیگر شده است. هزینه های سربار و بی برنامه در شهرسازی و زیبایی شهر تهران، از مشکلات عمده این کلان شهر به شمار میرود. جدیدترین راه حلی که این روزها از طرف مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است، تغییر پایتخت از تهران به شهری دیگر است. این تصمیم، موافقت و مخالفت های بی شماری را به همراه داشته است. عده ای این امر را امری غیر ممکن به همراه هزینه های گزاف می دانند و آن را از پیش طرحی شکست خورده قلمداد می کنند و عده ای نیز این امر را، یکی از نیازهای کلیدی شهر تهران می دانند. البته باید نتایج مثبت یا منفی این طرح را در آینده مشاهده کرد.

تحریریه معماری آرل
نویسنده : مهرداد نجیب زاده

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1191.html