طراحی داخلی خلاق برای روشنایی

تحریریه معماری آرل
این پروژه در دانشگاه ایالتی بال در ایندیانا آمریکا طراحی شده است. هدف معمار برای طراحی و راه اندازی این پروژه هشت ضلعی، سیستم هایی است که می تواند برای روشنایی سقف در فضا عمل کند. این پروژه در ۶ روز انجام گرفته و بعد از راه اندازی به یک خانه انتقال می یابد.
معماری آرل شما را به دیدن گالری این پروژه روشنایی دعوت می کند.


     
تحریریه معماری آرل
منبع : گروه معماری آرل  zeospot
گرداورنده : مسعود فلاح نرگس

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1105.html