معماری آرل

نگاهی به طراحی ایستگاه اتوبوس درترکیه

طراحی ایستگاه اتوبوس
مترجم: الهه کاشی
معماری: Collective Architects & Rasa Studio
موقعیت: Lüleburgaz, Kırklareli, Turkey
مساحت: 1200 مترمربع
سال: 2016
باتوجه به اینکه اکثر ایستگاه های اتوبوس بدون طراحی و ایده پردازی هستند، نمونه هایی نیز در این میان وجود دارد که این قالب را شکسته اند و نشان می دهند که خلاقیت در معماری می تواند در بعید ترین مکان ها ظهور کند و به آن زیبایی بخشد. روزانه مردم بسیاری از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند لذا طراحی این امکان حائز اهمیت می باشد. در ادامه مطلب با آرل همراه باشید...