معماری آرل

بیان معماری

در این دسته آموزش و نمونه اسکیس، کروکی و طراحی های مورد نیاز برای بیان و ارائه ی معماری قرار داده شده است. 

گزیده ای از مقاطع پرسپکتیو چشم گیر!

مقطع پرسپکتیو
تحریریه معماری آرل
مقاطع پرسپکتیو می تواند یکی از بخش های پرزانته پروژه باشد که معمولا در شیت مسابقات معماری یا پروژه های بزرگ نمایش داده می شود. لازم به ذکر است که این نوع مقاطع نسبت به مقاطع دو بعدی، کیفیت طراحی پروژه را بهتر نشان می دهد و با رنگ های گرافیکی که دارد چشم ناظر را به خود جلب می کند و به هیچ وجه خسته کننده به نظر نمی رسد. شما به عنوان یک معمار یا دانشجوی معماری می توانید از این نوع برش ها ایده گرفته و پروژه هایتان را جذاب و تاثیرگذار تر ارائه دهید. در ادامه با ما همراه باشید...

وظیفه ی معماری چیست؟

وظیفه معماری
تحریریه معماری آرل
وظیفه ی ازلی معماری خلق استعاره های وجودی مجسم و زنده است که هستی ما را در جهان اثبات کرده و آن را سازمان دهی می کنند. معماری، ایده ها و تصاویر زندگی آرمانی را بازتاب می کند؛ تحقق می بخشد و ازلی می سازد. ساختمان ها و شهرها ما را قادر به ساخت، درک و یادآوری جریان بی شکل واقعیت می کنند و سرانجام بازشناختن و یادآوری اینکه ما که هستیم. معماری ما را قادر به درک و فهم دیالکتیک های پایداری و تغیر می کند، تا در جهان سکونت گزینیم و در تسلسل فرهنگ و زمان جای بگیریم. در ادامه مطلب با آرل همراه باشید...

به تصویر کشیدن طرح های سورئال در اسکیس

به تصویر کشیدن طرح های سورئال در اسکیس
مترجم: فائزه میرزائی
همیشه تجسم و به تصویر کشیدن نما و حجم خارجی ساختمان در محدوده و قلمرو معماران و عکاسان جای می گیرد، ارتباط میان فضای داخل و خارج و هر فعل و انفعال انتزاعی و هنرمندانه ای که بین این دو فضا صورت می پذیرد به عنوان یک معما در ذهن معمار شکل می گیرد.  Fer Neyra با اسکیس های خلاقانه ی خود، مرز های سنتی طراحی را شکسته و با استفاده از طرح های راندو شده به وسیله ی ماژیک راندو و تکنیک آبرنگ ایده های بی نظیری را به نمایش گذاشته است. احجام فرا واقع گرا (سورئال) با خطوط غیر متعارف ترکیب شده اند و فضا های متنوعی را رقم زده اند. برای مشاهده اسکیس های خلاقانه با ما همراه باشید.