• شرایط و ضوابط
 • آثار ارسال شده
 • ثبت نام
 • صفحه اصلی
 • مشخصات طراح :

  نام : امین مومنی
  شهر : اصفهان
  دانشگاه : صفاهان
  استاد راهنما :مهندس مریم سوداوی

  امتیاز :

  امتیاز اثر : 64 درصد
  تعداد آرا : 2 نفر

  امتیازی که شما داده اید :

  مشخصات طرح:

  عنوان طرح: خدایخانه(مجموعه فرهنگی مذهبی)

  کانسپت طرح :
  الهام از مقرنس در طرح و طرح چهار باغی با توجه به سایت(چهارباغ اصفهان) -توجه به ادیان اصلی - رسیدن از کثرت به وحدت و رسیدن به خدایخانه(محل تعامل و اشتراک تمامی ادیان در یک نقطه)


  نوع طرح : فرهنگی

  تاریخ ارسال:1395/04/27

  شماره طرح:170
  طرح قبلی
  طرح بعدی
  با اشتراک گزاشتن لینک صفحه طرح ، ایده خود را به همه نشان دهید

  برترین آثار از نظر تعداد آرا

  Web Statistics