معماری آرل

دانلود پلان سالن آمفی تئاتر و کافه تریا

پلان آمفی تئاتر و کافه تریا
تحریریه معماری آرل
در ادامه برای دانلود فایل اتوکد پلان معماری آمفی تئاتر و کافه تریا، همراه با مقاطع با آرل همراه باشید...

دانلود پلان آمفی تئاتر به همراه مقطع ها

دانلود پلان آمفی تئاتر به همراه مقطع ها

تحریریه معماری آرل
فایل دانلود پلان اتوکد آمفی تئاتر به همراه 4 پلان مقطع از زوایای مختلف قرار داده شده. برای دانلود پلان آمفی تئاتر در ادامه با آرل همراه باشید...

دانلود پلان آمفی تئاتر مرکز هنری

دانلود پلان آمفی تئاتر مرکز هنری

تحریریه معماری آرل
آمفی تئاتر، تئاتری است که درآن تماشاگران روبه روی بازیگران قرار نمی گیرند بلکه دورتادور آنان درچند ردیف می نشینند.آمفی تئاتر گاه ساختمانی کامل است وگاه محوطه ای روباز که گرداگرد آن مکانهایی درچند سطح برای نشستن وجود دارد. در این قسمت یک پلان آمفی تئاتر مدور را برای دانلود قرار داده ایم. برای دانلود پلان آمفی تئاتر در ادامه با آرل همراه باشید...