معماری آرل

به تصویر کشیدن طرح های سورئال در اسکیس

به تصویر کشیدن طرح های سورئال در اسکیس
مترجم: فائزه میرزائی
همیشه تجسم و به تصویر کشیدن نما و حجم خارجی ساختمان در محدوده و قلمرو معماران و عکاسان جای می گیرد، ارتباط میان فضای داخل و خارج و هر فعل و انفعال انتزاعی و هنرمندانه ای که بین این دو فضا صورت می پذیرد به عنوان یک معما در ذهن معمار شکل می گیرد.  Fer Neyra با اسکیس های خلاقانه ی خود، مرز های سنتی طراحی را شکسته و با استفاده از طرح های راندو شده به وسیله ی ماژیک راندو و تکنیک آبرنگ ایده های بی نظیری را به نمایش گذاشته است. احجام فرا واقع گرا (سورئال) با خطوط غیر متعارف ترکیب شده اند و فضا های متنوعی را رقم زده اند. برای مشاهده اسکیس های خلاقانه با ما همراه باشید.