معماری آرل


سه شنبه های تئاتر: کافه پولشری، کافه طره و ولپن

کافه پولشری
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش کافه پولشری، کافه طره و ولپن با شما همراه می شویم...

سه شنبه های تئاتر: هملت، رومئو و ژولیت، من تو آیینه

تحریریه معماری آرل
سه شنبه این هفته با شما عزیران هستیم با تئاترهای  هملت، رومئو و ژولیت، من تو آیینه...

سه شنبه های تئاتر: نویسنده مرده است، سونات شب و نمایش پپرونى براى دیکتاتور

نمایش نویسنده مرده است
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش نویسنده مرده است، سونات شب و نمایش پپرونى براى دیکتاتور همراه با شما عزیزان خواهیم بود...

سه شنبه های تئاتر: نمایش های نوروزی

مسئولیت شکستن سکوت مطلق
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش دیدنی مسئولیت شکستن سکوت مطلق، و خداوند، هایم را فراموش کرده است و بوف کور در ایام نوروز با شما عزیزان همراه خواهیم بود...

سه شنبه های تئاتر: قلمروهای مفهومی شهر و تئاتر؛ از پولیس تا شهر مدرن

سه شنبه های تئاتر: از پولیس تا شهر مدرن
تحریریه معماری آرل
رابطۀ شهر و تئاتر رابطه ای دورودراز است که دیرینه ای به قدمت درام های یونانی دارد. تئاتر از همان یونان قرن پنجم پیش از میلاد جزیی جدانشدنی از شهر بوده است تا به امروز. تأمل تاریخی روی رابطۀ این دو پدیده دو نقطۀ عطف مهم را نشان می دهد که نخستین آن به هنگام رواج تراژدی های یونان قرن پنجم قبل ازمیلاد اتفاق می افتد و تراژدی ارتباطی بلاواسطه و تفکیک  نشدنی با شهر پیدا می کند و دیگری در دوران مدرن و به هنگام پدید آمدن مادرشهرها است که دوباره این رابطه اهمیتی بسیار پیدا می کند اما در فاصلۀ این دو نقطۀ عطف، تحولی در نگرش انسان، نسبت به این دو پدیده و رابطۀ آ نها صورت می گیرد که صورت بندی نظری و مفهوم سازی آن درواقع ایدۀ اصلی این مقاله است. در ادامه با آرل همراه باشید...

سه شنبه های تئاتر: میراث، رورانس و ترن

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش میراث، رورانس و ترن با شما عزیزان همراه خواهیم شد...

سه شنبه های تئاتر: آسگاردیا، باغ آلبالو و من...

تحریریه معماری آرل
 این هفته با سه نمایش آسگاردیا، باغ آلبالو و من... با شما عزیزان همراه خواهیم بود.

سه شنبه های تئاتر: آخرین نامه، ویولن تایتانیک و بازگشت به خانه

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش آخرین نامه، ویولن تایتانیک و بازگشت به خانه با شما عزیزان همراه هستیم... 

سه شنبه های تئاتر: لیرشاه، خدای کشتار و مستند شلتر

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش لیرشاه، خدای کشتار و مستند شلتر با شما عزیزان همراه هستیم... 

سه شنبه های تئاتر: نسبیت خاص، حرفه ای و گالیله

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش نسبیت خاص، حرفه ای و گالیله با شما همراه می شویم...

سه شنبه های تئاتر: نمایش پک، مدارِ بسته و خبرگو

نمایش پک
تحریریه معماری آرل
سه شنبه این هفته با سه نمایش پک، مدارِ بسته و نمایش خبرگو با شما همراه خواهیم بود...

سه شنبه های تئاتر: نمایش دستگاه، ویولن تایتانیک، مارکس و کوکاکولا

نمایش دستگاه
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش دستگاه، ویولن تایتانیک، مارکس و کوکاکولا با شما همراه خواهیم شد...

سه شنبه های تئاتر: سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

سه شنبه های تئاتر: سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
تحریریه معماری آرل
به گزارش روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، پیش فروش بلیت‌های این دوره از جشنواره از ساعت 8:30 دقیقه روز سه شنبه 28 دی ماه در سایت تیوال آغاز می‌شود. علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش‌های جشنواره می‌توانند از تاریخ یاد شده به سایت تیوال به نشانی اینترنتی مراجعه کنند. در این دوره از جشنواره تئاتر فجر نیز همچون دوره‌های گذشته بخش محدودی از ظرفیت هر سالن نمایشی، برای خریدهای روزانه در نظر گرفته شده است و بیشتر ظرفیت سالن‌های میزبان جشنواره به صورت اینترنتی پیش فروش خواهد شد. سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه برگزار می‌شود. برای مشاهده زمان بندی و برنامه اجرای تئاترهایدر ادامه با ما همراه باشید... 
مجموع ۵۴ رکورد - در ۵ صفحه